Kaj lahko naredim sam?
Preden se odločite za izvoz svojih izdelkov/storitev, preverite naslednje korake, ki vam bodo služili kot strukturirani notranji dialog. Vprašalniki vam bodo pomagali zbistriti izvozne zamisli ter vam olajšali izdelavo izvoznega načrta.
V kolikor vas bo samoocena pripeljala do spoznanja, da vam pri nekaterih izvoznih dejavnostih primanjkuje lastnega znanja, izkušenj, ali specifičnih veščin, preverite VODIČ 02, kjer boste na enem mestu našli izvozne strokovnjake različnih institucij in organizacij, ki v Republiki Sloveniji tvorijo podporno okolje za izvozna podjetja.
KORAK 1: ZAKAJ IZVAŽATI?

Da bi izbrali najučinkovitejšo izvozno strategijo, odgovorite na vprašanja. Ta vam bodo v pomoč pri definiranju splošnih ciljev in kljub obilici dela boste lahko ostali osredotočeni na svoj izvozni posel.

   > VEČ

KORAK 2: ALI JE MOJE PODJETJE ŽE PRIPRAVLJENO NA IZVOZ?

Preverite kako realna bo izvedba vašega izvoznega načrta. Prevetrite svoje finančne in nefinančne vire, s katerimi boste zagotavljali aktivnosti za vstop in promocijo na tujih trgih.

   > VEČ

KORAK 3: KAKO IZBRATI PRAVI CILJNI TRG?

Preverili ste trenutno kondicijo svojega podjetja, sedaj pa je čas, da ugotovite, kateri so tisti tuji trgi, na katere bi se bilo smiselno usmeriti, da bi s čim manjšimi napori dosegli največji možni učinek.

   > VEČ

KORAK 4: ALI JE MOJ IZDELEK/STORITEV PRIPRAVLJEN/NA ZA IZVOZ?

Identificirali ste tuji trg/trge, ki po vaših ocenah vašemu podjetju prinaša največ možnosti za uspeh. Sedaj se boste posvetili lastnostim izdelka/storitve, ki ju nameravati izvažati. 

   > VEČ

KORAK 5: KAKŠNA NAJ BO CENA IN CENOVNA POLITIKA NA MOJI IZVOZNI POTI?

Odgovorite na vprašanja, ki vam bodo v pomoč pri definiranju splošnih ciljev, da boste kljub obilici dela ostajali osredotočeni na svoj izvozni posel.

   > VEČ

KORAK 6: KAKO SE LOTITI PROMOCIJSKIH IN PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA TUJEM TRGU?

Odgovorite na vprašanja, ki vam bodo v pomoč pri definiranju splošnih ciljev, da boste kljub obilici dela ostajali osredotočeni na svoj izvozni posel.

   > VEČ