KORAK 1: ZAKAJ IZVAŽATI?

1. KATERE CILJE ŽELITE DOSEČI Z NAČRTOVANIMI IZVOZNIMI AKTIVNOSTMI?

  • Zakaj je za vaše podjetje nujno, da vstopite na tuji trg? Ali si obetate pridobiti nove stranke, ali želite zgolj povečati prodajo?
  • Si želite širiti posel, ali je izvoz vaših izdelkov/storitev ključen za preživetje vašega podjetja?
  • V kolikšnem času se mora vaša naložba na tuje trge povrniti? Ali vaši finančni in nefinančni viri, namenjeni za dejavnosti na tujih trgih, zadoščajo za obdobje šestih mesecev ali petih let?

Vaš uspeh na tujih trgih žal nikoli ne bo odvisen zgolj od vaše odlične pripravljenosti, znanj, veščin, finančnih sredstev in trdega dela, ki ga nameravate vložiti v izvozne dejavnosti. Različni dejavniki kot svetovno gospodarstvo ali konkurenca na globalnem trgu bodo botrovali k temu, ali boste s svojimi izdelki/storitvami uspeli ali ne.

2. KAKŠNI SO GLOBALNI TRENDI?

Preden se odločite za vstop na tuje trge, poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Ali v svojem podjetju beležite trend rasti prodaje izdelkov/storitev?
  • Lahko svojo bazo kupcev ocenite kot rastočo?
  • Kateremu tipu kupcev že prodajate svoje izdelke/storitve (trgovci na debelo, maloprodaja, B2C …)?
  • Kakšni so vaši obstoječi kupci (manjša ali večja podjetja, v kateri cenovni razred jih lahko uvrstite, urbani ali ruralni tip kupca)?
  • S katerimi promocijskimi aktivnostmi na domačem trgu ste do zdaj dosegali najboljše prodajne rezultate (direktna prodaja, mailingi, sejemski nastopi, oglaševanje s tradicionalnimi ali elektronskimi mediji, e-marketing in družabna omrežja, drugo)?
  • Ali poznate svojo konkurenco tako na domačem kot na tujih trgih?
  • Kakšne izdelke/storitve prodajajo konkurenčna podjetja na tujih trgih (pomislite tudi na domača konkurenčna podjetja, ki že izvažajo)?