VABIMO VAS NA MEDNARODNO KONFERENCO "UČINKOVITA POLITIKA INTERNACIONALIZACIJE EVROPSKIH REGIJ"

INTRA, Interreg Europe

namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, podpornemu okolju internacionalizacije, akademikom, in zainteresiranim javnostim. 

Na konferenci bomo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov. In kakšen je izvozna pot podjetij v času COVID-19 in kaj nam prinaša bližnja prihodnost? So nekatere regije bolj uspešne od naše? In če da, kaj temu botruje? 

Kje? Online. Po prijavi vam bomo posredovali link do konference.

Kdaj?  29. september 2020, med 9.00 in 13.00 uro.

Organizatorji: Mariborska razvojna agencija,  FUNDECYT - PCTEX (Extremadura, Španija),  RAPIV (JV Bulgarija), CAPITANK (Abruzzo, Italija), CUE (West Midlands, Združeno kraljestvo), University of Algarve (Portugalska).

 

Jezik konference: angleški.

 

Brez kotizacije.

Obvezna predhodna prijava na: https://cutt.ly/9eJIx6X

KORAK 2: ALI JE MOJE PODJETJE ŽE PRIPRAVLJENO NA IZVOZ?

1. RAZPOLOŽLJIVI FINANČNI IN NEFINANČNI VIRI

Tehtno premislite, koliko sredstev je smiselno investirati v izvoz, ter opredelite časovno okno vlaganj.

Ne pozabite na naslednje izvozne specifike:

 • Prilagoditev izdelka na tuje trge (vsebinska z morebitnimi modificiranimi recepturami, vizualna prilagoditev embalaže …)
 • Testiranja izdelkov
 • Pridobitev certifikatov in drugih dovoljenj
 • Prevodi
 • Usposobljeni sodelavci z znanjem tujih jezikov in poznavanjem specifičnih značilnosti posameznih tujih trgov
 • Pomoč zunanjih strokovnjakov
 • Izobraževanja zaposlenih
 • Službene poti v tujino
 • Promocijske in prodajne aktivnosti na tujih trgih
 • Infrastruktura, osnovna sredstva in oprema za zagotavljanje morebitnega povečanja proizvodnje
 • Pakiranje
 • Logistika
 • Davki in carine
 • Bančne transakcije

2. PROIZVODNA ZMOGLJIVOST

Vaša proizvodna zmogljivost neposredno pogojuje velikost tujega trga, ki ga nameravate ciljati.

Z odgovori na naslednja vprašanja boste zakoličili realne cilje za svoj izvozni načrt.

 • Kakšno dodatno količino izdelkov lahko načrtujete v proizvodnji, ne da bi morali povečati človeške vire, opremo, osnovna sredstva ali celo infrastrukturo?
 • Koliko bi vas stala dodatna proizvodnja (če je možno, si izračunajte ceno na izdelek)?
 • Ali pri prodaji svojih izdelkov/storitev beležite sezonsko pogojene padce pri prodaji? Če je odgovor pozitiven, razmislite, ali bi bilo možno izvoz izdelkov načrtovati prav v tem časovnem oknu manjše prodaje?
 • Ali bi vaše podjetje moralo načrtovati širjenje produkcije zaradi naročil iz tujine?

Preverili ste trenutno kondicijo svojega podjetja, zdaj pa je čas, da ugotovite, kateri so tisti tuji trgi, na katere bi se bilo smiselno usmeriti, da bi s čim manjšimi napori dosegli največji možni učinek.