KORAK 2: ALI JE MOJE PODJETJE ŽE PRIPRAVLJENO NA IZVOZ?

1. RAZPOLOŽLJIVI FINANČNI IN NEFINANČNI VIRI

Tehtno premislite, koliko sredstev je smiselno investirati v izvoz, ter opredelite časovno okno vlaganj.

Ne pozabite na naslednje izvozne specifike:

 • Prilagoditev izdelka na tuje trge (vsebinska z morebitnimi modificiranimi recepturami, vizualna prilagoditev embalaže …)
 • Testiranja izdelkov
 • Pridobitev certifikatov in drugih dovoljenj
 • Prevodi
 • Usposobljeni sodelavci z znanjem tujih jezikov in poznavanjem specifičnih značilnosti posameznih tujih trgov
 • Pomoč zunanjih strokovnjakov
 • Izobraževanja zaposlenih
 • Službene poti v tujino
 • Promocijske in prodajne aktivnosti na tujih trgih
 • Infrastruktura, osnovna sredstva in oprema za zagotavljanje morebitnega povečanja proizvodnje
 • Pakiranje
 • Logistika
 • Davki in carine
 • Bančne transakcije

2. PROIZVODNA ZMOGLJIVOST

Vaša proizvodna zmogljivost neposredno pogojuje velikost tujega trga, ki ga nameravate ciljati.

Z odgovori na naslednja vprašanja boste zakoličili realne cilje za svoj izvozni načrt.

 • Kakšno dodatno količino izdelkov lahko načrtujete v proizvodnji, ne da bi morali povečati človeške vire, opremo, osnovna sredstva ali celo infrastrukturo?
 • Koliko bi vas stala dodatna proizvodnja (če je možno, si izračunajte ceno na izdelek)?
 • Ali pri prodaji svojih izdelkov/storitev beležite sezonsko pogojene padce pri prodaji? Če je odgovor pozitiven, razmislite, ali bi bilo možno izvoz izdelkov načrtovati prav v tem časovnem oknu manjše prodaje?
 • Ali bi vaše podjetje moralo načrtovati širjenje produkcije zaradi naročil iz tujine?

Preverili ste trenutno kondicijo svojega podjetja, zdaj pa je čas, da ugotovite, kateri so tisti tuji trgi, na katere bi se bilo smiselno usmeriti, da bi s čim manjšimi napori dosegli največji možni učinek.