VABIMO VAS NA MEDNARODNO KONFERENCO "UČINKOVITA POLITIKA INTERNACIONALIZACIJE EVROPSKIH REGIJ"

INTRA, Interreg Europe

namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, podpornemu okolju internacionalizacije, akademikom, in zainteresiranim javnostim. 

Na konferenci bomo razpravljali o tem, kakšna mora biti politika internacionalizacije, da odpravlja ovire s katerimi se srečujejo mala in srednje velika podjetja na svoji izvozni poti, pri širitvi poslovanja, večanju lastne konkurenčnosti in/ali zagotavljanju trajnosti svojih podjemov. In kakšen je izvozna pot podjetij v času COVID-19 in kaj nam prinaša bližnja prihodnost? So nekatere regije bolj uspešne od naše? In če da, kaj temu botruje? 

Kje? Online. Po prijavi vam bomo posredovali link do konference.

Kdaj?  29. september 2020, med 9.00 in 13.00 uro.

Organizatorji: Mariborska razvojna agencija,  FUNDECYT - PCTEX (Extremadura, Španija),  RAPIV (JV Bulgarija), CAPITANK (Abruzzo, Italija), CUE (West Midlands, Združeno kraljestvo), University of Algarve (Portugalska).

 

Jezik konference: angleški.

 

Brez kotizacije.

Obvezna predhodna prijava na: https://cutt.ly/9eJIx6X

KORAK 3: KAKO IZBRATI PRAVI CILJNI TRG?

1. POTENCIALNI TUJI TRGI

 • Ali obstajajo tuji trgi, ki že uvažajo podobni izdelek/storitev iz Slovenije?
 • Če ste na prvo vprašanje odgovorili z da; ali je prodaja podobnega izdelka v zadnjih petih letih narasla ali padla?
 • Na katerih tujih trgih lahko ciljate na potrošnike, ki se vedejo podobno kot vaši domači kupci (na primer, če so vaši kupci posamezniki z višjimi prihodki, potem boste na takšne kupce težje računali na tujih trgih z gospodarstvom v razvoju?
 • Katere tri tuje trge bi izbrali kot najobetavnejše potencialne uvoznike vaših izdelkov/storitev?

Izdelali ste seznam najobetavnejših tujih trgov za izvoz svojih izdelkov/storitev, sedaj pa boste izdelali še spisek z informacijami o vsaki tuji državi ali regiji iz tega seznama, da jih boste med seboj primerjali, vrednotili in nato izbrali tisto z največ možnostmi za uspeh.

2. DOSTOP DO TUJIH TRGOV

 • Preverite demografske podatke države, ki ste jo izbrali (povprečna starost, izobrazba, dohodek, vera prebivalstva).
 • Ali v izbrani državi obstajajo kakšni kulturološko pogojeni mehanizmi, ki bi lahko vplivali na imidž vašega izdelka/storitve in posledično na prodajo? Primerjajte imidž izdelka/storitve pri slovenskih kupcih.
 • Bi ocenili, da se potencialni kupci v izbrani državi obnašajo bolj urbano ali ruralno?
 • Kakšne distribucijske poti so običajne v izbrani državi? Kakšno bi bilo potencialno povpraševanje?
 • Kateri bi bili vaši glavni konkurenti, če bi vaš izdelek/storitev lansirali na izbranem trgu;  (ne pozabite na morda že obstoječe izvoznike iz Slovenije)?
 • Ali se poslovni bonton, običaji in prakse v izbrani državi razlikujejo od slovenskih? Kako bi to vplivalo na vaše podjetje?
 • Ali je politični položaj v izbrani državi stabilna?
 • Ali so gospodarske razmere v izbrani državi stabilne (gospodarstvo beleži rast ali upad)?
 • Ali je menjalni tečaj med Slovenijo in valuto izbrane države stabilen (dejavnik je potrebno upoštevati pri kalkulacijah cene vašega izdelka/storitve)?

Prevetrili ste potencialne tuje trge in njihovo dostopnost, zdaj pa boste izbrali tisto najprimernejše tržišče, ki bo vašemu podjetju in tipu izdelka/storitve zagotavljalo najhitrejši preboj. Večina podjetij, ki se z izvozom sooča prvič, za svoj prvi izvozni trg izbere tistega, ki od njih zahteva najmanj napora. Po navadi so to države ali regije, ki se nahajajo v bližini domačega trga. Osredotočanje na eno samo izvozno državo oz. regijo z omejenim številom izdelkov/storitev bo vašemu podjetju omogočalo hitro prilagoditev na vse ovire in izzive, ki spremljajo izvozni posel.

3. IDENTIFICIRANI (izbrani) TUJI TRGI

 • Kaj lahko pričakujete iz ocene potencialnih izvoznih trgov? 
 • Na katerega ali katere tuje trge se bo vaše podjetje osredotočilo in zakaj?

Identificirali ste tuji trg/trge, ki po vaših ocenah vašemu podjetju prinaša največ možnosti za uspeh. Zdaj se boste posvetili lastnostim izdelka/storitve, ki ju nameravati izvažati.