KORAK 3: KAKO IZBRATI PRAVI CILJNI TRG?

1. POTENCIALNI TUJI TRGI

 • Ali obstajajo tuji trgi, ki že uvažajo podobni izdelek/storitev iz Slovenije?
 • Če ste na prvo vprašanje odgovorili z da; ali je prodaja podobnega izdelka v zadnjih petih letih narasla ali padla?
 • Na katerih tujih trgih lahko ciljate na potrošnike, ki se vedejo podobno kot vaši domači kupci (na primer, če so vaši kupci posamezniki z višjimi prihodki, potem boste na takšne kupce težje računali na tujih trgih z gospodarstvom v razvoju?
 • Katere tri tuje trge bi izbrali kot najobetavnejše potencialne uvoznike vaših izdelkov/storitev?

Izdelali ste seznam najobetavnejših tujih trgov za izvoz svojih izdelkov/storitev, sedaj pa boste izdelali še spisek z informacijami o vsaki tuji državi ali regiji iz tega seznama, da jih boste med seboj primerjali, vrednotili in nato izbrali tisto z največ možnostmi za uspeh.

2. DOSTOP DO TUJIH TRGOV

 • Preverite demografske podatke države, ki ste jo izbrali (povprečna starost, izobrazba, dohodek, vera prebivalstva).
 • Ali v izbrani državi obstajajo kakšni kulturološko pogojeni mehanizmi, ki bi lahko vplivali na imidž vašega izdelka/storitve in posledično na prodajo? Primerjajte imidž izdelka/storitve pri slovenskih kupcih.
 • Bi ocenili, da se potencialni kupci v izbrani državi obnašajo bolj urbano ali ruralno?
 • Kakšne distribucijske poti so običajne v izbrani državi? Kakšno bi bilo potencialno povpraševanje?
 • Kateri bi bili vaši glavni konkurenti, če bi vaš izdelek/storitev lansirali na izbranem trgu;  (ne pozabite na morda že obstoječe izvoznike iz Slovenije)?
 • Ali se poslovni bonton, običaji in prakse v izbrani državi razlikujejo od slovenskih? Kako bi to vplivalo na vaše podjetje?
 • Ali je politični položaj v izbrani državi stabilna?
 • Ali so gospodarske razmere v izbrani državi stabilne (gospodarstvo beleži rast ali upad)?
 • Ali je menjalni tečaj med Slovenijo in valuto izbrane države stabilen (dejavnik je potrebno upoštevati pri kalkulacijah cene vašega izdelka/storitve)?

Prevetrili ste potencialne tuje trge in njihovo dostopnost, zdaj pa boste izbrali tisto najprimernejše tržišče, ki bo vašemu podjetju in tipu izdelka/storitve zagotavljalo najhitrejši preboj. Večina podjetij, ki se z izvozom sooča prvič, za svoj prvi izvozni trg izbere tistega, ki od njih zahteva najmanj napora. Po navadi so to države ali regije, ki se nahajajo v bližini domačega trga. Osredotočanje na eno samo izvozno državo oz. regijo z omejenim številom izdelkov/storitev bo vašemu podjetju omogočalo hitro prilagoditev na vse ovire in izzive, ki spremljajo izvozni posel.

3. IDENTIFICIRANI (izbrani) TUJI TRGI

 • Kaj lahko pričakujete iz ocene potencialnih izvoznih trgov? 
 • Na katerega ali katere tuje trge se bo vaše podjetje osredotočilo in zakaj?

Identificirali ste tuji trg/trge, ki po vaših ocenah vašemu podjetju prinaša največ možnosti za uspeh. Zdaj se boste posvetili lastnostim izdelka/storitve, ki ju nameravati izvažati.