KORAK 4: ALI JE MOJ IZDELEK/STORITEV NARED ZA IZVOZ?

1. KARAKTERISTIKA IZDELKA/STORITVE

 • Ali imate v svojem podjetju že primeren izdelek/storitev za prodajo na tujem trgu, ali morate tak izdelek/storitev šele razviti?
 • Katere potrebe/želje/hrepenenja bo vaš izvozni izdelek/storitev zadovoljeval pri potrošnikih na izbranem tujem trgu?
 • Pripravite natančen opis edinstvenih prednosti in splošnih karakteristik svojega izvoznega izdelka/storitve. Osredotočite se na dodano vrednost, ki jo zmorete ponuditi v primerjavi s svojo konkurenco. Ali navedene prednosti oz. lastnosti vašega izvoznega izdelka/storitve omogočajo pripravo jasnih in učinkovitih promocijskih ter prodajnih aktivnosti na izbranem trgu?  
 • Ali ste pri slovenski zakonodaji, ki regulira izvoz, naleteli na ovire?
 • Ali ste identificirali posebno regulativo na izbranem tujem trgu, ki v procesu izvoza oz. prodaje izdelka/storitve predstavlja oviro (uporaba umetnih barvil pri živilih …)?
 • Kaj vse bi morali predhodno urediti, da bi vaš izdelek/storitev bil primerno prilagojen zakonodajnim in drugim regulativnim zahtevam v izbrani tuji državi? Če bi ti postopki za vaše podjetje predstavljali prevelik zalogaj, je priporočljivo razmisliti o novem ciljnem trgu.

Za preboj na izbranem izvoznem trgu je treba preveriti tudi zakonodajne predpise, ki se nanašajo na samo embalažo vašega izdelka (deklaracije z natančnimi navedbami sestavin, in sicer v tujih jezikih, kot je predpisano). Naslednja vprašanja vam bodo v pomoč pri pripravi opisov izdelka/storitve (teža, velikost, sestava), kot zahteva posamezna tuja država.

2. EMBALAŽA / PAKIRANJE

 • Kakšna ureditev, ki regulira embalažo in opise izdelkov, velja na vašem izbranem tujem trgu (ali morate ob sestavinah navesti tudi odstotke, ali morate opis produkta deklarirati v določenem jeziku)?
 • Ali morate ob opisu izdelka/storitve priložiti navodila za uporabo (v katerih tujih jezikih)?
 • Ali morate svoj produkt označiti z metričnim sistemom enot ali z anglosaškim merskim sistemom (boste zaradi tega morali prilagoditi tudi volumen oz. količino izdelka v embalaži)?

V kolikor vaš izdelek zahteva posebno rokovanje pri prevozu oz. logistiki, torej da je izdelek lomljiv/posebej občutljiv/hitro pokvarljiv in zato zahteva posebne materiale in/ali postopke distribucije, je treba le-te identificirati in ustrezno vključiti v svoj izvozni načrt še pred samim vstopom na tuje tržišče. Navedene specifike boste morali upoštevati tudi pri oblikovanju cene na enoto in svoje cenovne politike na izbranem tujem trgu.

3. ROKOVANJE S POŠILJKAMI / PAKIRANJE

 • Ali vaš izdelek potrebuje posebno rokovanje med samim transportom (posebne zahteve glede temperature …?
 • Kateri drugi pogoji morajo biti zagotovljeni, da je vaš izdelek pripravljen za transport?
 • Kako mora biti vaš izdelek zapakiran, da ustreza zahtevam izbranega tujega trga?
 • Ali je na izbranem tujem trgu na voljo primerna infrastruktura, ki bo zagotavljala vaše logistične zahteve?
 • Kakšen je rok trajanja vašega izdelka? Ali lahko rok trajanja vpliva na distribucijo izdelka na izbranem tujem trgu?