KORAK 6: KAKO SE LOTITI PROMOCIJSKIH IN PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA TUJEM TRGU?

1. IZBIRA MARKETINŠKE STRATEGIJE

Možnosti, kako vstopiti oz. katero vstopno strategijo za promocijo in prodajo vašega izdelka/storitve na tujem trgu izbrati, je več. 

Če pogledate zelo na splošno, lahko izbirate med dvema glavnima strategijama:

 • Vaše podjetje lahko na tuji trg vstopi posredno, to je s pomočjo poslovnih partnerjev ali drugih posrednikov, ki jim opravljene storitve za izvozni posel plača (sodelovanje s slovenskimi ali tujimi posredniki, specializiranimi za izvoz/uvoz, ki bodo za vaše podjetje poiskali primerne kupce in vam pomagali skleniti posel).
 • Vaše podjetje lahko na tuji trg vstopi direktno, torej neposredno sklene posel s kupci na tujem trgu (neposredno sodelovanje s predstavniki prodajnih oddelkov podjetij, distributerji, trgovci na debelo, končnimi kupci).
 • Če boste na tuji trg vstopali posredno, boste za to potrebovali manjši marketinški proračun, vendar boste morali ceno posredniških provizij vkalkulirati v ceno svojega izdelka/storitve (po navadi se ta strošek giblje med 5 in 15 % cene izdelka/storitve, ki ga izvažate).
 • Z direktno prodajo na tujem trgu si boste zagotovili večji nadzor nad izvoznim procesom, najverjetneje boste lahko dosegali nižjo ceno izdelka/storitve, ki ga izvažate, dodatno boste zgradili tudi tesnejše poslovne vezi s svojimi kupci. Na drugi strani pa boste morali investirati v svoj kader za razvoj mednarodnega poslovanja, ter zagotoviti finančna sredstva za udejanjanje promocijskih in prodajnih aktivnosti.

2. PROMOCIJSKE IN PRODAJNE AKTIVNOSTI

Če ste se odločili, da boste na tuji trg vstopili direktno, je priporočljivo pripraviti natančen celoletni načrt promocijskih in prodajnih aktivnosti. Če ste izbrali indirektno strategijo vstopa na tuji trg, jo je smiselno podpreti z dodatnimi marketinškimi aktivnostmi, tudi če tega od vas posrednik oz. distributer, s katerim sodelujete, ne bo zahteval.

 • V kolikšni meri boste morali za potrebe tujega trga prilagoditi svoje promocijske materiale (boste potrebovali nove prevode in oblikovalske rešitve prospektov, katalogov …; ali boste morali zaposliti dodatnega prodajnika)?
 • Na kakšen način se boste lotili iskanja kupcev na tujem trgu (pričakujete pomoč slovenskih organizacij, kot so SPIRIT ali ekonomski svetovalci Ministrstva za zunanje zadeve, ki podjetjem svetujejo pri njihovih izvoznih aktivnostih, sestavljajo liste potencialnih kupcev v tujini; boste sami raziskali razmere na izbranem tujem trgu in izdelali seznam potencialnih kupcev; se boste udeleževali sejmov v tujini; se boste promocije in prodaje lotili z digitalizacijo svojega poslovanja in s spletnim marktetingom)?
 • Kakšen trženjski splet načrtujete za vstop in zagon prodaje na tujem trgu?
 • Izdelava poštnih seznamov potencialnih kupcev & direktni mailing
 • Spletno oglaševanje
 • Oglaševanje v tiskanih in/ali elektronskih medijih na tujem trgu
 • Prospekti in druge lokalne publikacije za promocijo na tujem trgu B2B dogodki
 • Sejemski nastopi
 • Sodelovanje s posredniki in distributerji
 • Podporno okolje Slovenije in njihove aktivnosti